Blog

Terug naar overzicht

Een high performing team als groeimotor voor Assur Invest


Groei groei groei

Veel bedrijfsleiders dromen ervan.

 Een team waar de sfeer echt goed zit. Medewerkers die met een happy gevoel naar kantoor komen. Die ook buiten de kantooruren graag -bijna als kameraden- samen een stapje in de wereld zetten en fun maken. Een team van harde werkers. Niet omdat het moet, maar omdat de mensen intrinsiek gedreven zijn om écht een verschil te maken naar de klant.

Voor menig ondernemer zou hiermee het summum bereikt zijn. Maar dan zijn er ook bedrijfsleiders zoals Stefan Verlinden, oprichter van Assur Invest. Voor hem bleef het niet bij deze ene droom. Stefan wilde graag naar de volgende stap: een bedrijf bouwen dat op duurzame manier blijft groeien. Om zo als onafhankelijk makelaar dé referentie te worden in de markt. En dit kon maar op één manier gerealiseerd worden: door in de eerste plaats de medewerkers te laten groeien en sterker te worden als team.

Onder de motorkap

Samen met collega en high performance coach Dominic Rossi gingen we met Stefan en zijn team aan de slag. Het doel?

Een eerste fundamentele uitdaging was de medewerkers meer zelfsturend maken en hun verantwoordelijkheden vergroten. Stefan deinst er zelf niet voor terug om keihard te werken en zelf veel zaken op te nemen. Hij is een enorm betrokken manager, maar dit heeft een keerzijde. Medewerkers doen nog te vaak beroep op Stefan voor zaken die ze zelf volledig kunnen aanpakken.

De goede sfeer tussen de collega’s onderling maakte dat conflicten uit de weg gegaan werden. Op het eerste gezicht lijkt dit harmonie te brengen, maar het ontbreken van conflicten in een organisatie is een probleem. Pas als verschillen in mening transparant op tafel gelegd worden en hierover constructief gesproken wordt, kan er groei zijn. Dit was de tweede uitdaging.

Tot slot was het belangrijk om de communicatievaardigheden van de medewerkers aan te scherpen. Deze keer niet om beter te communiceren met de klant, maar met elkaar. Om als één team sterk te staan, want ook dit draag je uit naar klanten. Hierbij gingen we aan de slag met tools om mekaar constructief feedback te geven en elkaar aan te spreken op blinde vlekken of onproductief gedrag.

Het werd een boeiend proces, waarbij we vooral inzoomden op wat onder de motorkap zat. Stap per stap verlieten de teamleden de veiligheid van hun comfortzone. De ene enthousiast en vlot, de andere wat aarzelend en met de nodige weerstand. Het vertrouwen onderling groeide met elke workshop, en er ontstond een vruchtbaar klimaat om een stevig fundament te leggen voor de toekomstige groei van Assur Invest.

De belangrijkste succesfactor in dit proces? Zowel de bedrijfsleider Stefan als zijn vrouw Vanessa stapten met volle overtuiging mee in de boot van persoonlijke groei. Het was niet enkel een traject ‘van het team’, maar ze keken ook zelf in de spiegel. Een mooi staaltje van management by example.

Basket … hoezo?

De laatste workshop was de pièce de résistance van het traject: vanuit een basketinitiatie met het ganse team werden een aantal team-dynamieken vanop het basketbalveld haarschep vertaald naar de werkvloer. Een unieke mix tussen fun, leren én groeien. In anderhalf uur werden alle medewerkers klaar gestoomd om onderling een heuse basketbalmatch te spelen. Waaruit ze -behalve de vaststelling dat basket echt wel wat conditie vraagt- volgende take aways haalden:

1. Het komt er niet enkel op aan als individu te scoren, maar als team een prestatie neer te zetten. Hiervoor heb je niet enkel ‘scoorders’ nodig, maar ook ‘dieners’

2. Vaak willen we te snel scoren, waardoor we de controle verliezen

3. Teamleden staan soms met de handen omhoog omdat ze hulp nodig hebben, maar communiceren dit niet

4. Je moet bewegen om je te laten zien

5. Ook als je de bal doorgeeft, moet je verantwoordelijkheid houden

Het concurrerend vermogen van een bedrijf wordt niet in het minst bepaald door de manier waarop teams samenwerken. Een goed functionerend team brengt immers meer tot stand dan individuen dat ooit in hun eentje zouden kunnen. En zo vat Stefan Verlinden het dan ook samen: ‘Wij gaan niet voor individuele performance, maar voor resultaten als team’.

Wil je als ondernemer of leidinggevende ook een high performance cultuur creëren binnen jouw team(s), contacteer dan Kathleen Cools op 0479/98.88.72 of Dominic Rossi op 0495/99.92.50


Hoe kunnen we je helpen?